Διακήρυξη εκμίσθωσης

7 Μαρτίου 2018 Λάμπρος Σιγάλας 0

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. […]

Δ.Σ. ΔΑΠΠΟΣ

19 Φεβρουαρίου 2017 Dappos Dappos 0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης αποτελούν οι: Τζούρος Ελευθέριος (Πρόεδρος) Νομικός Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) Ζαράνη Ευαγγελία Κρεμύδας Δημήτριος Τσιργιέλης Παναγιώτης Βάλβη […]