Δ.Σ. ΔΑΠΠΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης αποτελούν οι:

  1. Τζούρος Ελευθέριος (Πρόεδρος)
  2. Νομικός Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος)
  3. Ζαράνη Ευαγγελία
  4. Κρεμύδας Δημήτριος
  5. Τσιργιέλης Παναγιώτης
  6. Βάλβη Στυλιανή
  7. Δρόσου Σταυρούλα
  8. Δακορώνιας Εμμανουήλ
  9. Δαρζέντας Χαράλαμπος