Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης αποτελούν οι:

  1. Αλαφούζος Βασίλειος (Πρόεδρος)
  2. Αγγελάκη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
  3. Αλεφραγκής Ευάγγελος
  4. Γκλαβά Αδαμαντία
  5. Δακουτρός Ιάκωβος
  6. Κατρής Λουκάς
  7. Κατσίπης Αντώνιος
  8. Σιγάλας Ιωάννης
  9. Σιγάλα Χριστίνα