Βιωματικά Εργαστήρια Ψυχοκινητικών Παιχνιδιών για παιδιά και τους γονείς τους

Στα βιωματικά εργαστήρια ψυχοκινητικών παιχνιδιών, τα παιδιά λαμβάνουν τα ερεθίσματα εκείνα που θα πυροδοτήσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων και νέων δεξιοτήτων τους. Οι γονείς είναι συμπαίκτες, συμμετέχοντας ενεργά στα παιχνίδια κίνησης και αυτοσχεδιασμού των παιδιών τους, συμβάλλοντας στοχευμένα με την καθοδήγηση της θεραπεύτριας στην ανάπτυξη γνωστικών και εκτελεστικών λειτουργιών, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ψυχοπνευματική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού, τη σχολική επιτυχία και την κοινωνικοποίηση.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται στο Βοηθητικό Προπονητήριο του Οργανισμού.

Τμήμα γονέων μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία πρέπει αποκλειστικά να διανύουν το τρίτο έτος της ηλικίας τους:

Δευτέρα 16:00 – 16:50

Τμήμα για παιδιά τεσσάρων έως έξι ετών:

Τετάρτη 16:00 – 16:50

Υπεύθυνη προγράμματος:  Άννα Βογανάτση  699 712 0545